FORTECA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL PERAST 2019 in BERANE MONTEGERNO 3-5 oct 2019

FORTECA medjunarodni filmski festival turneja – BERANE 3-5 okt 2019. Organizatori Opština Berane, Sektor za sport, kulturu, omladinu i NVO u saradnji s
CENTAROM ZA KULTURU BERANE.
Otvaranje 4.0kt 2019 u 18.00
PROGRAM: